Oferta

Odwodnienia liniowe A15-F900

Wszędzie tam gdzie należy szybko i skutecznie odwodnić powierzchnię, a woda gruntowa nie może zostać skażona przez agresywne ciecze, powinno zostać zastosowane odwodnienie liniowe. Jego głównym zadaniem jest przejęcie spływającej wody, a następnie przekazanie jej do dalszego zagospodarowania. Ze względu na obciążenia, intensywność i rodzaj ruchu samochodowego, systemy odwadniania dzielimy na dwa obszary zastosowań.


Dla obszaru Dom i Ogród - strefy ruchu pieszego (chodniki, pasaże, wejścia do budynków), wokół domu (wjazdy do garażu i na posesję) i terenów rekreacyjnych, zabudowy mieszkaniowej i obszarów małej architektury, parkingów dla samochodów osobowych - idealnym rozwiązaniem są systemy:

 • MEAGARD, MEALINE - kompletne korytka z rusztem ocynkowanym, korpus z polimerobetonu,
 • MEARIN, MEAEASY - kompletne korytka z rusztem ocynkowanym lub żeliwnym, korpus z kompozytu PS,
 • MEADRIVE - kompletne korytko z rusztem ocynkowanym lub plastikowym (PE), korpus z polietylenu (PE).

Dla obszaru przemysłowego i publicznego odpowiednie są profesjonalne odwodnienia liniowe w klasach obciążenia od A15 do F900:

 • MEARIN Plus/Expert: pierwszy kompletny system korytek z możliwością uszczelnienia, wykonany z kompozytu poliestrowo-szklanego (PS) wg normy EN 1433 z certyfikatem CE. Korpusy korytek, również z ochroną krawędzi ze stali ocynkowanej, dostępne w trzech szerokościach wewnętrznych: 100 / 200 / 300 mm. Dostępne w klasach obciążenia od A15 do E600,
 • MEADRAIN Solution PG to innowacyjna otwarta konstrukcja korpusu z opatentowanym profilem grzebieniowym. Korytko jest całkowicie pozbawione elementów ruchomych i wrażliwych na korozję. Wypełnia wytyczne zawarte w normach w zakresie ruchu wózków inwalidzkich i rowerów. Obszar zastosowania: garaże, parkingi i hale przemysłowe, klasa obciążenia od A15 do C250,
 • MEADRAIN Solution VF/EF to idealne rozwiązanie do realizacji projektów w szczególnych miejscach, takich jak np. garaże podziemne Klasa obciążenia od A15 do C250 Niska wysokość budowlana: 6 cm lub 8cmKrawędź korytek ze stali ocynkowanej (VF) lub ze stali nierdzewnej (EF),
 • MEADRAIN Solution ENF to koryta o niewielkiej wysokości budowlanej 10 cm przeznaczone do montażu na obszarach dużych obciążeń np. terminale przeładunkowe, hale przemysłowe itp., gdzie należy uwzględnić niewielką wysokość montażową. Krawędź korytka wykonana z żeliwa,
 • MEADRAIN Solution TopSlot to system korytek szczelinowch przeznaczony na obszary gdzie walory estetyczne odgrywają dużą rolę - wąska szczelina nakładki tworzy wyraźną i dyskretną fugę w nawierzchni. Nakładki są dostępne ze szczeliną umieszczoną centralnie, do odwadniania np. powierzchni brukowanych lub w wariancie bocznym, do odwadniania przy elewacji. Nakładki Top Slot dostępne są ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej w klasach obciążenia od A15 do C250,
 • MEADRAIN Supreme V/F Idealne rozwiązanie pod względem funkcjonalnym i estetycznym w zakresie odwadniania stref ruchu pieszego, parków, garaży, parkingów oraz powierzchni przykrawężnikowych ciągów komunikacyjnych (klasa A15-C 250).Krawędzie koryt wykonane są ze stali ocynkowanej (V) lub nierdzewnej (E),
 • MEADRAIN Supreme EN to system przeznaczony wszędzie tam, gdzie występują duże obciążenia: tereny i hale przemysłowe, centra logistyczne, tereny lotnisk, stacje paliwowe. Krawędzie korytek wykonane z żeliwa gwarantują ich maksymalną trwałość i stabilność nawet przy dużych obciążeniach. Szeroka gama rozmiarów korytek: szerokość budowlana od 1000 do 4000 mm oraz wysokość budowlana 15 do 49cm (a nawet do 74cm przy EN 3070)Szeroki wybór rusztów przykrywających w klasach obciążenia od C 250 do F 900 z bezśrubowym mocowaniem PROFIX,
 • MEADRAIN Traffic D ten system został specjalnie opracowany do stosowania na drogach komunikacyjnych: autostradach, drogach szybkiego ruchu oraz na powierzchniach eksploatacyjnych lotnisk, które stawiają szczególne wymagania przed systemami odwodnień. Są w stanie przejmować duże obciążenia dynamiczne, spowodowane szybko poruszającymi się ciężkimi pojazdami. Korytka wykonane w całości z polimerobetonu o dwóch średnicach nominalnych (D1000/D2000) i różnych wysokościach oraz kompletny zestaw akcesoriów. Korytko jest dopuszczone do odwadniania wzdłużnego i poprzecznego dróg szybkiego ruchu i autostrad dla klas obciążenia od D 400 do F 900. System MEA®DRAIN Traffic D 1000/2000 oferuje trzy warianty spadku oraz możliwość tworzenia wielu kombinacji,
 • MEADRAIN Traffic MEAKERB Element odwadniający i krawężnik w jednym to MEAKERB. Ta inteligentna kombinacja stwarza wiele możliwości zastosowania - począwszy od autostrad, a skończywszy na strefach ograniczonego ruchu i parkingach. System MEAKERB zawiera wszystko, co jest potrzebne: elementy standardowe, elementy do kształtowania łuków, krawężniki wpuszczane do konstruowania wjazdów oraz kompletny zestaw akcesoriów. System jest dostępny w wersji jedno- i dwuczęściowej. Wersja jednoczęściowa przeznaczona jest do stosowania w obszarze występowania obciążeń w klasie obciążenia D 400, natomiast wersja dwuczęściowa w klasie C 250.

Wpusty podwórzowe produkowane z rusztem ocynkowanym lub żeliwnym do stosowania na obszarach wokół domu i ogrodu, terenach rekreacyjnych oraz do zabudowy mieszkaniowej.



W Naszym składzie znajdą Państwo