Oferta

Taśmy lokalizacyjno - ostrzegawcze

Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne mają zastosowanie w oznaczaniu sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych i telekomunikacyjnych. Produkowane z odpowiednim napisem lub/i z wkładką metalową, co pozwala na szybką lokalizację rur w ziemi.Taśmy mogą być przygotowane z napisem np.: UWAGA WODOCIĄG, UWAGA GAZ, UWAGA KANALIZACJA.

Taśmy ostrzegawczo - odgradzające są stosowane do oznaczania miejsc robót znajdujących się poza jezdnią.

Na specjalne zamówienie można u nas kupić taśmy z wybranym nadrukiem.

W Naszym składzie znajdą Państwo