Oferta

Rury trójwarstwowe z 3PE 100-RC TYTAN

Rury TYTAN PE/PP mają konstrukcję dwuwarstwową. Warstwę wewnętrzną stanowi rura podstawowa, wytłaczana z polietylenu klasy PE 100-RC oraz warstwa zewnętrzna (osłonowa) rury z polipropylenu PP jest współwytłaczana w linii technologicznej z rurą podstawową. Obie warstwy rur dzięki współwytłaczaniu są ze sobą połączone, co daje litą konstrukcję ścianki rury.

  • o zakresie nominalnych średnic zewnętrznych od 75 mm do 500 mm, o szeregach wymiarowych SDR 17 i SDR 11 wg normy PN-EN 12201-2:2011
  • o zakresie nominalnych średnic zewnętrznych od 75 mm do 500 mm, o szeregach wymiarowych SDR 17 i SDR 11 wg normy PN-EN 1555-2:2012


201423100200bhbhceaf

W Naszym składzie znajdą Państwo