Oferta

Rury osłonowe z PE HD do kabli

Rury produkowane są zgodnie z normą PN-EN 61386-24 "Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów". Właściwości rur umożliwiają układanie ich w różnych gruntach i przy zastosowaniu różnych spadów. Duża elastyczność umożliwia omijanie przeszkód, jakie niespodziewanie mogą pojawić się na planowanej trasie przebiegu rurociągu. Elastyczność pomaga też łagodzić wszelkie naprężenia powstające na skutek osiadania gruntu. Rury mogą być układane w gruntach nawodnionych i agresywnych chemicznie. Standardowo rury oferowane są w zwojach o długości 25, 50 m lub w prostych odcinkach o długości 6 oraz 12 m (dotyczy rur o większych średnicach). Rury produkowane są w kolorze niebieskim i czerownym dzięki czemu późniejsza identyfikacja rodzaju okablowania jest łatwiejsza. Łączenie rur jest proste i szybkie dzięki zastosowaniu dwuzłączek lub kielichów. Rury osłonowe karbowane KK-S i KS-S z uszczelką, spełniają wymagania stopnia ochrony IP66 i IP67. Przy połączeniach realizowanych bez użycia pierścieni uszczelniających uzyskiwany jest stopień ochrony IP54. Przez rury w zwojach przeciągnięta jest linka stalowa lub z tworzywa sztucznego ułatwiająca przeciąganie kabli.

Dopuszczalna siła ciągu dla linki stalowej wynosi 0,35kN a dla linki z tworzywa sztucznego 0,52kN. Producent oferuje systemy rur osłonowych z polietylenu do kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych o nazwach handlowych


  • KS - giętkie, karbowane, dwuwarstwowe o średnicy zewnętrznej (Dz) od 40-200 mm w odcinkach prostych
  • KS-S - giętkie, karbowane, dwuwarstwowe o średnicy zewnętrznej (Dz) od 40-200 mm w odcinkach prostych, z uszczelką - szczelne,
  • KK -  giętkie, karbowane, dwuwarstwowe o średnicy zewnętrznej (Dz) od 40-200 mm w kręgach
  • KK-S - giętkie, karbowane, dwuwarstwowe o średnicy zewnętrznej (Dz) od 40-200 mm w kręgach, z uszczelką - szczelne,
  • GRK - sztywne gładkościenne o średnicy zewnętrznej (Dz) od 50 do 160 mm,
  • GRB - sztywne gładkościenne, grubościenne  o średnicy zewnętrznej (Dz) od 50 do 250 mm,
  • GRS - giętkie gładkościenne o średnicy zewnętrznej (Dz) od 32 do 50

Rury rodzaju KS i KK są rurami o ściance profilowanej. Rura ma konstrukcję dwuścienną, w której zewnętrzna ścianka jest pofalowana, a wewnętrzna gładka. Obie ścianki łączone są ze sobą na etapie wytłaczania, tworząc litą konstrukcję. Dwuścienna konstrukcja rur zapewnia im dużą lekkość i elastyczność. Rury rodzaju GRK, GRB i GRS są rurami gładościennymi o jednorodnej, litej konstrukcji ścianki. Do produkcji rur i złączek obydwu rodzajów wykorzystywany jest polietylen, dzięki czemu charakteryzują się one m.in. wysoką udarnością i dużym zakresem temperatur roboczych. Montaż rur jest prosty u szybki, a zmiany kierunku, dzięki dużej elastyczności, mogą być realizowane również poprzez gięcie rur. Rury łączone są za pomocą dwuzłączek lub kielichów na wcisk, dzięki czemu montaż jest łatwy i szybki. Rury mogą być stosowane jako rury osłonowe lub do ochrony kabli niskiego i średniego napięcia. Również znajdują swoje zastosowanie przy ochronie kabli telekomunikacyjnych, przy budowie sieci telewizji kablowej, systemów sterowania ( np. "zielonej fali" na głównych ciągach komunikacyjnych, sygnalizacji trakcyjnej), inspekcji ulic i placów itp. Dzięki dużej wytrzymałości mogą być stosowane przy budowie autostrad, linii kolejowych, na terenach przemysłowych i w innych miejscach, gdzie występujące obciążenia zewnętrzne osiągają znaczne wartości.

W Naszym składzie znajdą Państwo