Oferta

Studnie drenarskie

Studnia drenarska jest elementem drenażu budynku wykonywanego najczęściej w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych lub gdy budujemy na gruntach słabo przepuszczalnych takich jak gliny, piaski gliniaste.

Jednym z elementów składowych drenażu budynku są studnie drenarskie kontrolne. Umieszcza się je w miejscach, gdzie rury drenarskie zmieniają kierunek. Umożliwiają okresowe czyszczenie drenażu. W osadniku studni osadza się piasek niesiony przez wodę, przepływającą rurami drenarskimi.

Zwieńczenia studni należy wyposażyć w przykrycia, do tego celu może użyć pokrywy PP,  stożka betonowego z pokrywą betonową lub teleskopu z włazem żeliwnym dostosowanym do przewidywanych obciążeń studni, jakie mogą wystąpić (tj. w klasach A15, B125, D400).

W Naszym składzie znajdą Państwo