Oferta

DIAMIR 400

Studnie DIAMIR są przeznaczone do budowy grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych oraz drenażu. Kinety studni DIAMIR są produkowane z polipropylenu metodą wtrysku, zapewniającą bardzo wysoką dokładność produkcji. Rury wznoszące i teleskopowe są produkowane z polipropylenu oraz polichlorku winylu. Polipropylen jest materiałem o wyjątkowej wysokiej odporności na związki chemiczne, uderzenia, niskie i wysokie temperatury oraz korozję naprężeniową. Minimalna temperatura otoczenia przy montażu elementów studni z PP to -20*C. Wszystkie elementy studni wykonane z PP są odporne  na ścieki pochodzące z gospodarstw domowych oraz kanalizacji deszczowej.

Podstawowe elementy niewłazowej studni DIAMIR 400 to:

  • kineta, podstawa studzienki niewłazowej pozwalającej na bezpośrednie podłączenie posadowionych w gruncie rur kanalizacji deszczowej lub sanitarnej i zawierająca integralnie uformowane w niej kanały wraz z ewentualnymi rozgałęzieniami
  • trzon, rura trzonowa wznosząca o średnicy zewnętrznej 400
  • teleskop część zestawu pozwalająca na kompensację osiadania, które może nastąpić po instalacji i pozwalająca na korektę wysokości studzienki; teleskop jest instalowany na głębokości do 0,8 m od poziomu gruntu


Możliwe warianty rozwiązań w przypadku studni DIAMIR 400 przedstawia poniższy rysunek:

studnia_400

W Naszym składzie znajdą Państwo