Oferta

Bezodpływowe zbiorniki na ścieki, deszczówkę (szamba)

Bezodpływowe zbiorniki są przeznaczone do gromadzenia deszczówki oraz różnego rodzaju ścieków, np. ścieków bytowo- gospodarczych, gnojówki i gnojownicy. Zbiorniki mogą mieć pojemność od 2,2 m3 do 23,9 m3. Są wykonane z laminatu poliestrowo- szklanego na bazie wysokiej jakości żywić poliestrowych, co zapewnia wysoką odporność chemiczną i mechaniczną tych produktów. Głębokość montażu zbiornika licząc od powierzchni ziemi do osi króćca odprowadzającego ścieki może wynosić nawet 1,25 m.
Zbiorniki spełniają normy zgodnie z ich specyfikacją techniczną oraz są objęte systemem kontroli podczas całego cyklu produkcyjnego, który zostaje zakończony próbą szczelności.
Wszystkie wyprodukowane zbiorniki posiadają deklarację zgodności.

W Naszym składzie znajdą Państwo